خدایا دلم گرفته....

 

تنت در اغوش کسی باشدو........

    دلت پیش کسی دیگر..............

هزار خطبه هم بخوانند خیانت است......

تاريخ جمعه ششم بهمن 1391سـاعت 14:43 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
ادمک
 

ادمک اخر دنیاست بخند.

ادمک مرگ همینجاست بخند.

دست خطی ک تورا عاشق کرد.

شوخی کاغذی ماست بخند.

ادمک خرنشوی گریه کنی.

ان خدای ک بزرگش خواندی بخدا مثل تو تنهاست بخند.

تاريخ جمعه ششم بهمن 1391سـاعت 14:39 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
کاش باران بگیرد
 

کاش باران بگیرد

وشیشه بخار کند

                           ومن

                                      همه ی دلتنگی هایم رارویش.....  .......کنم!

                         وباگوشه ی استینم

                                                     همه رایکباره پاک کنم و.........خلاص.

تاريخ جمعه ششم بهمن 1391سـاعت 14:29 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
                                           ترس پسرها از ازدواج

                                         دل بستن به یک دختر نیست

                                         دل کندن از بقیه ی دختر هاست!!!

تاريخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393سـاعت 12:26 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
                                              عاشق ترین مرد آدم

                                              بود که بهشت را به

                                             لبخند حوا فروخت.....

تاريخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393سـاعت 12:23 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
خدایا.....
                                                    خدایا ......

                                                انگار گل کم آوردی

                                                     بعضی هارو

                                                با لجن ماست مالی کردی.....

تاريخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393سـاعت 12:22 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
خدایا....
                                                خدایا......

                                     دست هایم را زده ام

                                           زیر چانه ام....

                                  مات ومبهوت نگاهت می کنم....

                                        طلبکار نیستم.....

                                     فقط مشتاقم بدانم ته

                                 قصه چه می کنی با من....؟؟

تاريخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393سـاعت 12:1 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
شوخی.....
                   به شوخی گفتم

                  دیگر نمی خواهمت....خندید

                  و رفت!!!فهمیدم شوخی من

                          حرف دلش بود....

تاريخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393سـاعت 11:58 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
بعضی ها......
                            به بعضیام باید گفت:

                           تو خــــــــــــــــــیلی

                         کلاس میزاری قبول......

                        اما من عادت دارم

                             کلاسارو

                          بپیچـــــــــــــونم!!!!

تاريخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393سـاعت 11:55 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
اون روزها.....
                                       اون روزهاحتی

                                    بیسکوبیت ها هم

                               ماندنی بودند اسمشان

                                        "مادر"بود

                              حالا امروز چی ؟؟؟؟؟؟؟

                            

                            حتی اسم بیسکوبیت ها

                               هم شده:های بای

تاريخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393سـاعت 11:52 نويسنده ستایش| |
i413141_11.gif (242×58)
Design